KEDVEZMÉNY PÓTFELVÉTELIZŐKNEK 2015.

Kedvezmény a pótfelvételizőknek (50-90%)

 

Annak ellenére, hogy a Főiskolánk nem kapja meg az állami ösztöndíjas helyeket - bár mint egyházi intézmény erre jogosult lenne - a rászorult és hátrányos helyzetű emberek érdekében vállalt küldetését továbbra is fontosnak tartja. Vállaljuk, hogy alapképzéseinken kedvezményes oktatási lehetőségeket biztosítunk azoknak a hátrányos helyzetű továbbtanulni szándékozóknak, akiknek az anyagi helyzete és az előnytelen kormányzati intézkedések miatt ellehetetlenülni látszik felsőoktatási tanulmányainak megkezdése:

  •  azon halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak, aki fogyatékossággal él vagy egészségi állapota miatt rászorult vagy halmozottan hátrányos anyagi helyzetű vagy családfenntartó vagy nagycsaládos vagy árva, a felvételi tájékoztatóban meghirdetett képzési önköltségéből 90%-os kedvezményt adunk;
  •  azon hátrányos helyzetű hallgatónak, aki hátrányos anyagi helyzetű vagy gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva, a felvételi tájékoztatóban meghirdetett képzési önköltségből 50%-os kedvezményt adunk. A képzési kedvezményeken túl a Főiskola kedvezményes kollégiumi elhelyezést és étkeztetést tud biztosítani.

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Környezettan szakra jelentkezőknek nem kell emelt szintű érettségi.
Jelentkezni a www.felvi.hu honlapon keresztül egy regisztráció után tudnak. Jelentkezési határidő:  augusztus 10-ig.


A szakirányú továbbképzéseinkről és más képzéseinkről is a www.felvi.hu honlapon illetve a http://www.wesley.hu/kepzes oldalon keresztül tudnak tájékozódni.
A szakirányú továbbképzéseinkre a jelentkezési határidő: augusztus 14. Jelentkezési lapot a következő oldalról tudják letölteni: http://www.wesley.hu/sites/default/files/fajlok/jelentkezesi_lap_szakiranyu_tovabbkepzesre.pdf

Kérjük, hogy ezeket az információkat érdeklődő ismerőseikkel osszák meg.

 

Köszönettel:

dr. Iványi Gábor
rektor