Kedvezmény a felvételizőknek (50-90%)

Tisztelt Felvételizők! A Wesley János Lelkészképző Főiskola a rászoruló és hátrányos helyzetű emberek érdekében vállalt küldetését továbbra is fontosnak tartja. Vállaljuk, hogy alapképzéseinken meghirdetett önköltséges képzési formában résztvevők számára ez évben is kedvezményes oktatási lehetőségeket biztosítunk a pótfelvételi eljárás során azoknak a hátrányos helyzetű továbbtanulni szándékozóknak, akiknek az anyagi helyzete miatt ellehetetlenülni látszik felsőoktatási tanulmányainak megkezdése:

  • azon halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak, aki fogyatékossággal él vagy egészségi állapota miatt rászorult; vagy halmozottan hátrányos anyagi helyzetű; vagy családfenntartó; vagy nagycsaládos; vagy árva, a felvételi tájékoztatóban meghirdetett képzés önköltségéből 90%-os kedvezményt adunk;
  • azon hátrányos helyzetű hallgatónak, akiknek a gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg; vagy félárva, a felvételi tájékoztatóban meghirdetett képzési önköltségből 50%-os kedvezményt adunk.

A képzési kedvezményeken túl a Főiskola kedvezményes kollégiumi elhelyezést és étkeztetést tud biztosítani.