Archivum

 


A WESLEY FŐISKOLA PÓTFELVÉTELT hirdet 2016. szeptemberére

- 6 féléves pedagógiai bölcsész alapszakra,
- 5 féléves, felsőfokú végzettségre épülő hittanár-nevelőtanár mesterszakra, és
- 10 féléves, osztatlan hittanár-nevelőtanár szakra

A felvételi feltételekről a szakok nevére kattintva tájékozódhat! Diplomások pontszámításánál nem szükséges, hogy legyen emelt szintű érettségijük. Főiskolánk a pótfelvételizőknek jelentős kedvezményt nyújt, erről itt olvashat..
Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 7. 
A jelentkezés módjáról lásd: www.felvi.hu (link is external)

 

 

 

A WJLF PEDAGÓGIA BÖLCSÉSZ ALAPSZAKJA
FELVÉTELT HIRDET
A 2016. ÉV SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ KÉPZÉSÉRE NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATON!

 A képzés költsége mindkét tagozaton félévenként 155 eFt.
Jelentkezési időszak: 2015. december 31-től 2016. február 15ig,  e-felvételivel!

A felvételi eljárást nem főiskolánk, hanem központi minisztériumi intézmény szervezi és bonyolítja le, a döntéseket is a minisztériumban hozzák meg. A jelentkezéssel, pontszámítással kapcsolatos összes tudnivalókat és határidőket így a minisztériumi felvételi iroda honlapján érdemes elolvasniuk:  www.felvi.hu 

Azoknak, akiknek már van diplomájuk, ez is fontos lehet: http://www.wesley.hu/cikk/pontszamitas-diplomasoknak 

KÉPZÉSÜNK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI
A hároméves pedagógia alapképzésünkben szerzett BA diplomával munkát is lehet vállalni, de mesterszinten is tovább lehet tanulni, MA diplomát szerezni.
A pedagógia alapszakon szerezhető végzettségi szint: 
- alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA).
Az alapszakon szerezhető szakképzettség:
- pedagógia alapszakos bölcsész (angolul: philologist in pedagogy).
Finanszírozási formák:
Mind nappali, mind levelező tagozaton a jogszabályok szerinti fizetési kötelezettséggel járó képzést indítunk.
Képzési idő és munkarend: A nappali és levelező tagozaton a képzés egyaránt 6 félév (180 kredit).
Nappali tagozaton a képzés hétfőtől péntekig folyik. A levelező tagozat órái pedig a szorgalmi időszakban minden második-harmadik hétvégén (pénteken-szombaton) kerülnek megszervezésre.
Választható szakirányok az 5-6. szemeszter során: nevelési asszisztens, oktatási asszisztens
Tanári felkészítés:  A szakon lehetőség van a tanári mesterszintű szakok későbbi választásához jogszabályokban előírt pedagógiai-pszichológiai modul választására is.

 

Rövid szakleírás:
A pedagógia alapszakon (BA) hallgatóink 6 féléves képzésük során megismerkednek a neveléstudomány elméleti és gyakorlati alapjaival. A szakon diplomát szerző hallgatók képesek lesznek hatékony segítőként közreműködni az iskolarendszerű és iskolán kívüli nevelési és oktatási feladatok szervezésében, lebonyolításában, operatív feladatok ellátásában. Az iskolákban, gyermekintézményekben, a főhatóságok, önkormányzatok, szakmai szolgáltatók, munkaügyi központok szakapparátusában, múzeumokban és közművelődési intézményekben, nonprofit intézményekben, társadalmi és vallási szervezetekben, illetve oktatási vállalkozásokban számítanak a szakértelmükre. Ugyanakkor magas színvonalon készülnek fel a mesterszakon folytatható tanulmányokra is.
A pedagógia alapszak a neveléstudomány és társtudományai terén felhalmozott műveltséganyag szisztematikus közvetítését, ezek elméleti és gyakorlati szakembereinek alapozó jellegű felkészítését látja el.
A képzés alapozó szakaszában (30 kredit) bevezető jellegű bölcseleti, társadalomtudományi, kommunikációs, pedagógiai és lélektani tanulmányokat kínál a szak hallgatóinak.
A szak törzsanyagát a neveléstudomány legfontosabb tudományterületei és társtudományai alkotják (100 kredit). Ezen belül számos választható tárgy szolgálja a hallgatók érdeklődésének kielégítését.
A képzés differenciált szakaszában, az 5. és a 6. félévben, a hallgatók a nevelési asszisztens vagy oktatási asszisztens specializációk egyikét választhatják (50 kredit). Ezek mindegyike elméleti és közvetlen gyakorlati tudást kínál, olyan tájékozottság és gyakorlottság kialakítását segíti, amely a korábban említett munkahelyek igényeivel találkozik.
A képzés során a hallgatók szabadon választhatják a tanári mesterségre való felkészítés modulját is: ennek elvégzése elősegíti a későbbi, mesterszakon folytatandó tanári képzésre való felvételt.
A szak vezetője: dr. Lukács Péter egyetemi tanár, a Neveléstudományi Tanszék vezetője.
Főiskolánkról általában a www.wesley.hu  címen; szakunkról és a Neveléstudományi tanszékről pedig a www.pedagogia.pe.hu lapon találhatnak igen részletes információkat. Azt, hogy kik tanítanak nálunk, a következő oldalon nézhetik meg: http://www.wesley.hu/tanaraink-1   .
Arról, hogy mit tanulnak hallgatóink, a www.pedagogia.pe.hu  honlapunk Tanulmányok gombjára kattintva lehet tájékozódni.

 Információkérés a szakról:

  • postai úton, vagy személyesen: WJLF Neveléstudományi Tanszék, 1086 Budapest, Dankó utca 11.
  • elektronikusan, azaz e-mailen keresztül: pedagogia@wjlf.hu
  • telefonon: a Neveléstudományi Tanszéktől a (+36) 1 210-5400/223-as melléken
  • www.pedagogia.pe.hu/Kapcsolat űrlapon

 Szeretettel várunk minden tanulni vágyót!