Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

Szja 1%

  

 

 

 Tisztelt Támogatónk!
Eddigi támogatását megköszönve, szeretnénk tájékoztatni arról, hogy a 201 6-os személyi jövedelemadó bevallással egyidejűleg idén is van lehetőség az egyház részére juttatható 1%-ot a
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség részére felajánlani.
Sajnálatos módon a mostani kormány kifejezett célkitűzésének tekinti, hogy e tekintetben zavart keltsen, és az adózókat a felajánlásban részesíthető szervezetekkel/egyházakkal kapcsolatban bizonytalanságban tartsa. Teszi ezt annak ellenére, hogy az Alkotmánybíróság ezidáig három alkalommal hozott számunkra kedvező döntést, az Emberi Jogok Európai Bírósága pedig jogerős határozatot arról, hogy egyházunknak a „bevett” egyházakkal megegyező elbírálás alá kell esnie, ugyanazon támogatásokra – pl. a Szja 1% - jogosult, mint az egyházi törvény mellékletében felsorolt egyházak.
Évek óta harcot folytatunk azért, hogy jogos követeléseinket a Magyar Állammal és az egyes állami szervekkel szemben érvényre juttassuk, e küzdelmünkben a fent említett bírósági
határozatok további jogi alapot nyújtanak. Erre tekintettel szeretnénk Önt megnyugtatni, hogy támogatása nem hiábavaló, előbb vagy utóbb, de mindenképpen célba ér. Kérjük, hogy a felajánlás tényét részünkre visszajelezni szíveskedjék annak érdekében, hogy ezirányú igényünket az Állammal szemben érvényesíthessük.
Kérjük, hogy az eddigiekhez hasonlóan az egyházi 1%-ról való rendelkezést tartalmazó adóbevallását ne elektronikusan, hanem papíron, a 0444 technikai azonosító megadásával
tegye meg.
Külön szeretnénk felhívni a figyelmét arra az információra, hogy a MET részére felajánlott SZJA 1% csak akkor érvényes technikailag, ha az egyesületeknek ajánlott 1%-ról szóló részt is
kézzel töltik ki, és nem az elektronikus kitöltő programból kinyomtatott nyomtatványt használják. A program generál egy vonalkódot, amely alapján a nyilatkozatot kezelik és feldolgozzák. A
vonalkód nem tartalmazza a kézzel beírt adatokat, így azokat nem veszik figyelembe. Előre is köszönjük, hogy felajánlásával segíti munkánkat, amely hitéleti tevékenységünkön túl a
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség által fenntartott mintegy 30 szociális és oktatási intézmény működtetésére irányul.
Iványi Gábor

Technikai megjegyzés:

Az 1%-os adófelajánlás számunkra érvényesen kizárólag NEM NAV-vonalkódos sablonok felhasználásával és postai úton nyújtható be (a lakóhely szerint illetékes főigazgatósághoz címezve).

A támogatás három lehetséges módjának megfelelően kinyomtatható és kitölthető űrlapok:

1) Az 1% fejajánlása a MET Egyház javára

2) Az 1% fejajánlása a MET Egyház és az általa fenntartott Oltalom Karitatív Egyesület javára

3) Az 1% fejajánlása a MET Egyház  és az általa fenntartott Wesley János Lelkészképző Főiskola javára