Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

Wesley Theológiai Szeminárium

A WTSZ célja keretet adni a szűkebb értelemben vett főiskolai oktatáson kívül folyó theológiai kutatásoknak, továbbképzéseknek és egyházi-theológiai tanulmányi programoknak.

A WTSZ kezdeményez és támogat individuális, kollektív, egyházi, ökumenikus és közvetlen egyházi vagy vallásos referenciakerettel nem rendelkező tanulmányi, kutatási és közéleti programokat, amelyekben fokozott hangsúlyt kapnak az interkonfesszionális, interkulturális, interetnikus találkozások, dialógusok, konferenciák, valamint a metodista egyházi tradíció kutatása, magyarországi megismertetése.

Az intézet tevékenységének fontos eleme továbbá a WJLF-en tanulmányaikat befejező theológus és vallástanár szakos hallgatók és a főiskolát fenntartó Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség lelkészeinek posztgraduális képzése, tudományos fokozat megszerzésében való támogatása, a WJLF-en abszolutóriumot szerzett hallgatók segítése diplomamunkájának elkészítésében.

Majsai Tamás
mb. igazgató

 

Eddigi rendezvényeink

Konferenciák

Európai Unió és a vallások. (A Nemzetközi Szövetség a Vallásszabadságért táresasággal közös szümposzion. 2003. március 22.)

Az Európai Unió és a vallások című konferencia előadásai

Egyházpolitikai agóra című kollokviumaink

Az átvilágítás és az egyházak. (2003. január 18.)
Kormányzat és egyházpolitika. (2003. június 19.)
Egyházfinanszírozás, egyházpolitika. (2003. október 11.)
A cigányság esélyei az uniós csatlakozás küszöbén. (2003. november 29.)
Lázadás és fegyverek. A cigányság emancipációjának útján. (2004. március 26.)
A vatikáni adminisztráció politikai törekvései az EU és Magyarország viszonylatában. (2004. május 7.)
Az Egyházak választásai, a választások egyházai. (2006. június 9.)