Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóintézet (WESZ)

A Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóintézet (WESZ)

A Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóintézet
"Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont" néven, 90-es évekbeli kutatási előzmények után 2007-ben jött létre, vezetője Nagy Péter Tibor egyetemi tanár, az MTA doktora.

A vallásszociológia egyrészt a hitek, a vallásosság, a felekezeti hovatartozás, a szekularizáció társadalmi okaival, másrészt a társadalmi jelenségek hitekben, vallásosságban, felekezeti hovatartozásban, szekularizációban kifejeződő okaival foglalkozik. Az egyházszociológia tárgya az egyházak társadalmi szerepvállalása és az egyházakon belüli szervezeti és hatalmi viszonyok kutatása.
A kutatóközpont nemcsak szoros értelemben vett vallás és egyházszociológiai, hanem mindenféle szociológiai kutatásoknak, konferenciáknak helyet biztosít.

A WJLF-n működő kutató intézmények elnevezésének egységesítésekor a központ neve megváltozott: Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóintézetre.

A kutatóintézet tevékenységéről időközönként beszámol a szenátusnak. Utolsó beszámoló: http://wesley.hu/wesz-2018

Angol változat: http://www.wesley.hu/sociology