Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

Tanári gyűlés

Hírek: 
Oldalak: 

Az oktatási és dolgozói önkormányzatiság és képviselet érdekében működik a Tanári Gyűlés.
A Tanári Gyűlés tagja minden olyan személy, akit a Főiskola munkaviszony keretében foglalkoztat.
A Tanárii Gyűlés ülésén minden évben legalább egyszer, májusban össze kell hívni.
A Tanárii Gyűlés elnöke a rektor. A rektor javaslatára a Dolgozói Gyűlés ülésén - a Tanárii Gyűlés egyetértésével - más személy is elláthatja az elnöki feladatokat.
A Tanárii Gyűlés javaslatot tehet és véleményt nyilváníthat minden, a Főiskolát érintő kérdésben. A szavazás nyílt. A Tanári Gyűlés ülésén részt vevők ötödének kezdeményezésére titkos szavazást kell tartani.
A Tanárii Gyűlés májusi ülésén a rektor tájékoztatást nyújt a Főiskola következő tanévben várható személyi, szabályzati, pénzügyi illetve az egy-egy szak szempontjait meghaladó szakmai, szaktudományos változásokról.
A beszámoló kapcsán a Tanárii Gyűlés által elfogadott szövegszerű javaslatokról jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben a rektor azokkal nem ért egyet, akkor a Szenátus következő ülésén, valamint a Tanári
Gyűlés következő ülésén meg kell tárgyalni azokat.