Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

Szenátus

Hírek: 
Oldalak: 

A Szenátus létszáma, összetétele

A Szenátus 15 főből álló testület.

A Szenátus tagjai:

 • a rektor;
 • a Fenntartó Országos Közgyűlése által a fenntartói jogkör gyakorlására kijelölt képviselő (a továbbiakban: a Fenntartó képviselője);
 • a Fenntartó által delegált további hat fő;
 • a tanszékvezetők;
 • a hallgatói önkormányzat elnöke;
 • a hallgatói önkormányzat által delegált további egy fő.

A szenátus állandó meghívottjai:

 • az AFMEI három tagja;
 • a főtitkár;
 • a gazdasági igazgató;
 • oktatási igazgató;
 • Tudományos Tanács elnöke.