Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

Kreditátviteli Bizottság

A Kreditátviteli Bizottság feladat- és hatásköre:

  •  tanegység-befogadási és felmentési kérelmek vizsgálata és határozathozatal ezekben az ügyekben;
  •  előzetes kreditelismertetetési kérelmek vizsgálata és határozathozatal MA szakra jelentkezők esetében.

A hallgató előzetesen kikérheti a Kreditátviteli Bizottság állásfoglalását annak a tanegységnek a befogadásáról (a kreditátviteli szabályok szerint), amelyet az általa végzett szak valamely tanegysége helyett más intézményben kíván felvenni. A hallgató nem kérheti a Főiskolától a tárgy felvételéhez
esetlegesen előírt anyagi hozzájárulás fedezetét.
A hallgató vizsgakurzusait képzése során más intézményben nem teljesítheti, de korábban elvégzett vizsgakurzusait a Kreditátviteli Bizottság elismerheti.

Környezettan szak

Pedagógia szak