Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

Dolgozói gyűlés

 Az oktatási és dolgozói önkormányzatiság és képviselet érdekében működik  a Dolgozói Gyűlés.
A Dolgozói Gyűlés tagja minden olyan személy, akit a Főiskola munkaviszony keretében foglalkoztat.
A  Dolgozói Gyűlés ülésén minden évben legalább egyszer, májusban össze kell hívni.
A  Dolgozói Gyűlés elnöke a rektor. A rektor javaslatára  a Dolgozói Gyűlés ülésén - a Dolgozói Gyűlés egyetértésével - más személy is elláthatja az elnöki feladatokat.
A  Dolgozói Gyűlés javaslatot tehet és véleményt nyilváníthat minden, a Főiskolát érintő kérdésben. A szavazás nyílt. A  Dolgozói Gyűlés ülésén részt vevők ötödének kezdeményezésére titkos szavazást kell tartani.
A  Dolgozói Gyűlés májusi ülésén a rektor tájékoztatást nyújt a Főiskola következő tanévben várható személyi, szabályzati, pénzügyi illetve az egy-egy szak szempontjait meghaladó szakmai, szaktudományos változásokról.
A  beszámoló kapcsán  a Dolgozói Gyűlés által elfogadott szövegszerű javaslatokról jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben a rektor azokkal nem ért egyet, akkor a Szenátus következő ülésén, valamint  a Dolgozói
Gyűlés következő ülésén meg kell tárgyalni azokat.