Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

Társadalmi kommunikáció és média

Hírek: 
Oldalak: 

A képzés azt a célt szolgálja, hogy a hallgatók az alapműveltségre építve olyan kompatibilis médiaszakemberekké váljanak, akik a társtudományok bármely területén kapcsolatokat képesek kialakítani, és munkájukat  magas szinten tudják elvégezni. Éppen ezért gyakorlati ismeretekre összpontosító, felkészítő foglalkozásokon segítjük a résztvevőket, hogy konkrét szerepekben és helyzetekben tudatos, spontán és kellően intim /felnőtt/ partnerek legyenek, és fel tudják dolgozni szerzett tapasztalataikat a média kínálta eszközökkel.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Társadalmi kommunikátor

A szakirányú továbbképzés képzési területe: társadalomtudományi

A felvétel feltételei: Bölcsész, társadalomtudományi, pedagógia, vallástudományok, művészeti képzési területen legalább alapfokozattal (BA szint) rendelkezők vehetnek részt.

A képzési idő: 4 félév, kéthetente péntek-szombati napokon

Tandíj: 140.000,- Ft/félév

Minimális létszám: 16 fő


A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
120 kredit

A jelentkezéssel kapcsolatos további információkat az alábbi linkre kattintva találja:

 A Jelentkezési lapok beadási határideje minden év augusztus közepe.
Lásd még: www.felvi.hu - szakirányú képzéseknél