Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

WTC - 9 / 11

Képzés: 

„És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.” (I. Mózes 2.15.)

16 éve, szeptember 11-én az egész világot megrengette a WTC elleni terrortámadás. Az eseményt sokan az újkori történelem egyik határpontjának tekintik, amely különös erővel világít rá a megalkotott világ és civilizációnk sebezhetőségére, védelmének fokozott kötelességére, és az Örökkévaló által teremtett egy emberiség egymásért való felelősségének imperatívusára.

Részletesen lásd pl.:
https://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks