Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

A WJLF Theológus és Lelkész Szak üzenete a Magyarországi Holokauszt Emléknapon

A WJLF Theológus és Lelkész Szak üzenete a Magyarországi Holokauszt Emléknapon

Az egykori kárpátaljai területeken 1944. április 16-án kezdődött el az első gettók felállítása, a magyarországi zsidóság vészkorszak alatti kálváriájának legrettenetesebb stációja.

A Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológus és Lelkész Szak hallgatói, oktatói és munkatársai igaz bűnbánattal és szégyenkezéssel emlékeznek mindarra a gonoszságra, amit hazánk, hazánk államapparátusának képviselői, hazánk polgárai, keresztény tagjai és keresztény egyházai zsidó testvéreinkkel szemben elkövettek a Soá (Holocaust) idején.

Főhajtással emlékezünk a gettókba hurcolt és deportált testvéreink mártíriumára, és együttérző szeretettel vesszük körül Izrael leányit és fiait, akik ma is kínzó örökségként cipelik lelkükben a megsemmisítésükre törő sátáni téboly tobzódását.

Bűnbánatunkban és szégyenkezésünkben különösen fájó számunkra annak az ismerete, hogy az emberlét XX. századi nagypéntekére, a Soá aljasságára csak úgy kerülhetett sor, hogy a keresztény tanítás és hagyomány összeegyeztethetőnek tartotta a zsidógyűlöletet és az evangéliumi üzenetet, és e mérges hittel húsz évszázadon keresztül fertőzte civilizációnkat.

További rettenetes önismereti teher rajtunk, hogy e gyalázatos örökségnek nem csak múltbeli fejezeteit kell számontartanunk, de azzal kell ma is együtt élnünk, hogy keresztény hithirdetésünk gyilkos magvetése minden igyekezet ellenére ismét és ismét szárba szökken, az Örökkévalóval szembeni pogány lázadás pusztításának és emlékezetének rémével kísértve mindnyájunkat, mindenekelőtt is zsidó testvéreinket és honfitársainkat.

A fentiek jegyében kell fokozott felelősségérzettel újból és újból hangot adnunk annak a meggyőződésünknek, hogy a hazánkban és keresztény hittestvéreink körében is egyre hangosabbá és mind evidensebbé váló zsidó- és Izrael-ellenesség nem a haza- és Krisztusszeretet evidenciája, vagy azzal akár csak az érdeklődő távolságtartás mértékéig is összeegyeztethető lelkiismereti alternatíva, hanem minden szavában, gondolatában és lélegzetvételében a történelem és az emberi civilizáció abszolút mélypontja felé tájékozódó istentelenség.

Budapest, 2015. április 16.

Dr. Iványi Gábor
a WJLF rektora

Dr. Majsai Tamás
a WJLF Theológus és Lelkész Szak dékánja