Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

A Wesley János Lelkészképző Főiskola üzenete a Pharrajmos évfordulóján

Az Auschwitz-Birkenau-i cigánytábor foglyai között rendezett tömegmészárlás eseményéhez kötődően tartjuk meg augusztus 2-án az Európai Unióban és világszerte sok más helyen is a Pharrajmos, a Holokauszt cigány-roma áldozatainak emléknapját.

Az emlékezés alkalmával a Wesley János Lelkészképző Főiskola polgársága szégyenkező és együttérző szeretettel osztozik cigány testvéreink fájdalmában és máig ható félelmeiben.

Szégyelljük és bánjuk, hogy engedve a rasszizmus sátáni kísértésének, kárrá és szemétté tettük az emberlétről és az egy Teremtőről vallott alapvető biblikus hitünket, és sokszor és sokrendbelileg árulóivá váltunk cigány testvéreinknek.

Különösen is gyötrelmes gyalázatként emlékezünk arra a gonoszságra, amelyet a horthyzmus és a nácizmus idején a magyar állam, a magyar hatóságok és honfitársaink követtek el ellenük: előbb „csak” megvetetve, másodrendűnek bélyegezve és elkülönítve őket, majd rájuk szabadítva a deportálás, a haláltáborok és a nyilas gazemberség minden emberi képzeletet felülmúló aljasságait.

A múltban történtekkel azonosképpen szégyelljük, és irtózva szemléljük azonban a Pharrajmoshoz vezető gyalázatos indulatok napjainkban tapasztalható megnyilvánulásait is: a cigánymegvető közgondolkozás és közbeszéd elharapódzását, a rasszista pogányság lelkületének ismételt elhatalmasodását, a hétköznapi és politikai cigányellenesség ezerféle nemtelenségét.

Külön is mély fájdalommal kell szólnunk arról, hogy a hazánkban élő keresztények és egyházi közösségeik igen jelentős hányada e jelenségekkel szemben nem csak a tisztátalan lelkű hallgatás bűnös alternatíváját követi, de aktívan támogatja is ezeket, vagy nyújt megértő és elnéző magatartással bátorítást az állandósulásukhoz, felerősödésükhöz.

A helyzet súlyosságára utaló körülmények között továbbra sem szabad nem emlékeznünk arra a példátlan gyilkosságsorozatra, amelynek utolsó eseményére éppen hét évvel ezelőtt került sor: még pislákoltak a Pharrajmosra való emlékezés gyertyái, amikor a nyírségi Kisléta település cigánysorának a szélén éjféltájban ismételten eldördültek az akkor már hosszú ideje tettenérés nélkül tevékenykedő gyilkosok újabb emberéletet követelő fegyverei.

A Pharrajmos évfordulója alkalmával arra hívjuk fel a humánum és a civilizáció híveit, az Örökkévalónak minden gyermeke iránt azonosképpen érzett szeretetét valló honfitársainkat, hogy mondjanak nemet a cigányellenesség hitványságára, az istentelen rasszizmus és másságellenesség megnyilvánulásaira, és legyenek állhatatos képviselői annak a szentírási igazságnak, hogy "a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség" (Róma 8,6).

Budapest, 2016. augusztus 2.


A Theológus és Lelkész Szak nevében,

Iványi Gábor
Majsai Tamás