Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

Tisztelt Felvételiző! Tisztelt Továbbtanuló!

 A nyolcvanórás tanfolyamok 2017. február és április között minden szombaton 9 és 16 óra között kerülnek megrendezésre.
A részvételi díj 40.000 Ft.
Azok számára, akik jelentkezéskor Főiskolánkat első helyen jelölik meg, a tanfolyam ingyenes,
Azoknak a jelentkezőknek, akik családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj kétszeresét - 57.000 Ft – nem haladja meg a részvételi díj 20 000 Ft.
Azoknak a jelentkezőknek, akik családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjat – 28.500 Ft – nem haladja meg a részvételi díj ingyenes.
Túljelentkezés esetén előnyt élveznek azok, akik Főiskolánkra adják be felvételi jelentkezésüket.
Jelentkezni lehet postán (Barna István főtitkár, Wesley János Lelkészképző Főiskola 1086 Budapest, Dankó u. 11.), illetve e-mailben lehet a fotitkar@wjlf.hu címen.
Jelentkezési határidő: 2018. január 15.
A jelentkezéskor kérjük megjelölni a jelentkező nevén kívül
• elérhetőségeit,
• érettségi vizsgája tényszerű vagy tervezett évét,
• részvételi díjkedvezményezési igényét, és a jogosultság igazolását, valamint azt, mely
• tantárgy felkészítő tanfolyamán szeretne részt venni.