Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

TDK pályázati felhívás

Szervezet: 

A Wesley János Lelkészképző Főiskola Intézményi Tudományos Diákköri Tanácsa (ITDT) pályázatot ír ki az intézményi Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre.
 
A 2013/14-es tanévben olyan (a tartalomjegyzék, az irodalomjegyzék és a függelék kivételével) 30-40 oldalas (maximum 100 000 n) magyar nyelvű dolgozattal lehet jelentkezni, amely egy-egy szakmai részterületet igényesen dolgoz fel, tudományosan megfelelő szakirodalmi hivatkozásokat és mérési eredményeket tartalmaz, s a szerző(k) önálló, eredeti munkájának eredményeit tükrözi.  A pályázaton a főiskola aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, bármely szakos illetve tagozatos hallgatója részt vehet.
A dolgozatokat az ITDT által felkért zsűri az Országos Tudományos Diákköri Konferencia követelményei alapján minősíti. Az intézményi házi versenyen a szerzők 15 perces előadást tartanak, melyet 10 perces szakmai vita követhet. A zsűri a dolgozatra és az előadásra adott pontok alapján állapítja meg a sorrendet, javaslatot tesz a kiadandó díjakra, és eldönti, hogy kik vehetnek részt az országos konferencián. A pályamunkák beadási határideje: 2014. szeptember 22.
A dolgozatokat egy nyomtatott (fűzött) példányban a szaki koordinátoroknak kérjük átadni, és egy elektronikus levélben (MS Word formátumban) az ő e-mail címükre eljuttatni.
A pályamunkához mellékelni kell egy rezümét (A/4-es formátumban, maximum 2 000 n terjedelemben, 1 példányban kinyomtatva és MS Word formátumban e-mailen a szaki koordinátoroknak is eljuttatva a szerző és a témavezető nevének feltüntetésével). A rezümét az ITDT döntése alapján szabad betekintés céljából az érdeklődők számára elérhetővé tesszük.
A pályázók figyelmét felhívjuk arra, hogy a tartalmi, formai követelmények és az értékelési szempontok pontos tisztázása céljából két-három héttel a beadási határidő előtt keressék meg a szaki koordinátorokat. A házi konferencia tervezett ideje: 2014. október 22. Az ITDT (a szakvezetők véleményét kikérve) a beérkezett dolgozatok száma és témája alapján dönt arról, hogy hány szekcióban rendezi meg az intézményi konferenciát. A díjazás pénzösszege ennek megfelelően alakul, a díjak esetleges összevonásáról/megosztásáról a zsűri jogosult döntést hozni.
 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető:

  • Bakos Bettina (környezettan szaki koordinátor)
  • Mihály Ildikó (pedagógia szaki koordinátor)
  • Pecze Mariann (szociális munka szaki koordinátor)