Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

RENDKÍVÜLI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ - 2012.08.15., 1086 Budapest, Dankó utca 11.

Szervezet: 

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) jelenleg rendkívüli nehézségekkel, erőn felül fenntartott nevelési-oktatási intézményhálózatában, azaz 6 iskolacsoportban, 32 különböző tanintézményben, közel 3000, többségében 3H-s (halmozottan hátrányos helyzetű)  diák tanul  A főleg az ország leghátrányosabb térségeiben, befogadó intézményekként működő iskolákban többségében roma, mélyszegénységből érkező, segítő háttérrel nem rendelkező, motiváció nélküli gyermekekkel végeznek munkát - mindemellett, ezekben a régiókban, adott településeken, lassan ezek az intézmények az egyedüli foglalkoztatók: több száz főnek nyújtanak munkalehetőséget, valamint, az önkormányzatokkal együttműködve, szociális étkeztetési feladatokat is ellátnak, azaz több helyen működtetnek konyhát és biztosítanak étkezési lehetőséget a rászorulóknak.

A diszkriminatív egyházi törvény következtében  önhibáján kívül tisztázatlan jogi helyzetbe - már nem egyház és még nem egyesület - kényszerített  Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség az államtól átvállalt oktatási, szociális és karitatív tevékenységét erősen  csökkentett financiális háttérrel ugyan, de változatlanul folytatja. A szeptemberi tanévkezdésig már egy hónap sincs hátra.  Mit szándékozik tenni a hatalom ennek a felelőtlen helyzetnek a megoldására? A felelősség a Kormányt terheli - hogyan kívánja ezt orvosolni? Létezik-e tisztességes válasz? Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter a Heti Válaszban Stumpf Andrásnak adott interjújában (2012.05.24.) ezt nyilatkozta:  "Ebben az intézményrendszerben (lásd MET) egyébként vannak értékes elemek, ezekről megállapodást kell kötnünk." Mikor és milyen feltételekkel kívánják azt megkötni? Mi lesz a tanulók és családjaik, az intézményekben foglalkoztatottak további sorsa?

Előzmények

A több mint 30 éve fennálló (1981. október 1-jei hatállyal törvényesen elismert) Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség a szegények szolgálatára és oktatására létesített intézményeket is működtető egyház - szociális és oktatási intézményhálózatában naponta több ezer személyről gondoskodik és mintegy 800 munkahelyet tart fenn.  A MET a fennálló törvényi szabályozás  (2011. évi CCVI., a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló módosított törvény)  értelmében elvesztette egyházi státuszát. 

2011. október 3-án a MET (több szervezettel és magánszeméllyel közösen) és 2011. december 31-én indítvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz, melyek a 2011. évi CCVI. törvény egyes rendelkezései
alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányultak. A kialakult fenyegető kényszer hatására 2012. április 27-én Iványi Gábor benyújtotta egyházának egyesületté átalakulás nyilvántartásba vétele iránti kérelmét. Az Alkotmánybíróság 2012 júliusában befogadta a MET új egyházügyi törvény több lényegi rendelkezésével kapcsolatban 2012. március 9-én benyújtott panaszát.  (Az indítvány szerint alkotmányellenes, hogy az egyházkénti elismerésről az Országgyűlés átláthatatlan feltételek szerint, politikai döntés keretében határoz, amellyel szemben nincs hatékony bírósági jogorvoslat. A panasz külön is támadja a törvény azon rendelkezéseit, amelyek a korábban jogszerűen működő egyházaktól megvonják az egyházi státuszt. Ha a jogsérelem záros határidőn belül nem nyer jogorvoslást, a MET egyház a strasbourgi székhelyű Európai Emberi Jogi Bírósághoz fordul.)

Iványi Gábor a lelkiismereti és vallásszabadság ügyében nyílt levelezést folytatott:

  • Lukács Tamás elnökkel (Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága)
  • Navracsics Tibor miniszterrel (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
  • Gyulai Gábor elnökkel (Nyíregyházi Törvényszék)
  • Szászfalvi László államtitkárral (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
  • Balog Zoltán miniszterrel (Emberi Erőforrások Minisztériuma).

A filmes (filmvetítéssel egybekötött) sajtótájékoztató

- ideje:  2012. augusztus 15. szerda, 11 óra

- helyszíne: 1086 Budapest, Dankó utca 11., pincekápolna

Az alkalomra tisztelettel meghívjuk és számítunk részvételére.