Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

RANDOLPH L BRAHAM 90 ÉVES

Képzés: 

December 20-án ünnepeljük főiskolánk igaz barátja, Randolph L. Braham professzor, a Soá drámájának és üzenetének megértésében múlhatatlan életszolgálatot jegyző nemzetközi hírű tudós 90. születésnapját. A felemelő pillanatban őszinte szeretettel és nagyrabecsüléssel köszöntjük Őt, kérve és kívánva, hogy az Örökkévaló kezének munkája a 90. Psalmus értelmében váljon mindannyiunk gazdagodására továbbra is áldássá Benne és Általa.
Az ünnepnap apropóján külön is hálával gondolunk vissza a Kőrösmező-Kamenyec-Podolszkij-i deportálás hetvenedik évfordulója alkalmával rendezett nemzetközi konferenciánkon vállalt, útmutató jelentőségű nyitó előadására és arra, hogy számunkra megtisztelő módon elfogadta a főiskola által alapított Wesley Díjat.

Majsai Tamás
a Theológus és Lelkész Szak nevében

Vázlatok a Professzor úr életútjáról és tudományos munkásságáról

– Randolph L. Braham rövid életrajza / Short Biography of Randolph L. Braham / Kurzbiographie von Randolph L. Braham = http://bhiweb.wordpress.com/2011/11/06/braham/
– Díj a holokausztkutatás egyik legnagyobb tudósának. = http://www.mazsike.hu/dij+a+holokauszt+kutatas+egyik+legnagyobb+tudosana...
– Életinterjú levélben a 80 éves Randolph L. Braham professzorral. (Készítette: Karsai László.) In: Múlt és Jövő, (ÚF: 11.) 2002/4. 93-101. = http://www.multesjovo.hu/hu/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfil...
– 90 éve született a magyar holokausztkutatás doyenje, Randolph Louis Braham = http://www.hdke.hu/hirek/90-eve-szuletett-magyar-holokausztkutatas-doyen...
– Randolph L. Braham: http://en.wikipedia.org/wiki/Randolph_L._Braham

Randolph L. Braham legfontosabb magyar nyelven megjelent munkái

– A magyarországi holokauszt bibliográfiája. I-II. (Szerk.) Budapest: Park Könyvkiadó. 2010.
– Az észak-erdélyi holokauszt földrajzi enciklopédiája. (Szerkesztette Randolph L. Braham Tibori Szabó Zoltán közreműködésével.) Budapest: Park Könyvkiadó – Kolozsvár: Koinónia. 2008.
– A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája. I-III. (Szerkesztette Randolph L. Braham Tibori Szabó Zoltán közreműködésével.) Budapest: Park Könyvkiadó. [2007.]
– Tanulmányok a holokausztról IV. Budapest: Presscon. 2006.
– Tanulmányok a holokausztról III. Budapest: Balassi Kiadó. 2004.
– A népirtás politikája. A holocaust Magyarországon. I-II. Budapest: Belvárosi Könyvkiadó, 1997. [Új kiadása: Budapest: Új Mandátum. 2003.]
– A holokauszt. Válogatott tanulmányok. Budapest: Láng Kiadó. 2002.
– Tanulmányok a holokausztról II. Budapest: Balassi Kiadó. 2002.
– Tanulmányok a holokausztról I. Budapest: Balassi Kiadó. 2001.
– Román nacionalisták és a holocaust. Budapest: Múlt és Jövő Kiadó. 1998.
– A magyar Holocaust. I-II. Budapest: Gondolat Könyvkiadó – Washington: Blackburn International Incorporation. 1988.
– A magyarországi háborús munkaszolgálat. Túlélők visszaemlékezései. (Szerk.) Budapest: Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség – Szent Pál Akadémia. (Látószög könyvek.) 1996.

Online hozzáférhető tanulmányai

– Magyar, német és zsidó számítások és elszámítások a holokauszt utolsó szakaszában.
In: Múlt és Jövő, 2010/2. = http://www.multesjovo.hu/hu/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfil...
– Magyarország és a holokauszt. Erőfeszítések a múlt megszépítésére.
In: Beszélő, 2002/4. 62-82. = http://beszelo.c3.hu/02/04/17braham.htm
– A Vatikán: emlékezés és felejtés. A katolikus egyház és a zsidók a nácizmus korában.
In: Múlt és Jövő, 1999/1. 18-38. = http://www.c3.hu/scripta/multesjovo/99/01/braha.htm

Online hozzáférhető interjúi

– "Egy dicső nemzetkép érdekében".
In: Magyar Narancs, 2011/45. = http://magyarnarancs.hu/belpol/egy-dicso-nemzetkep-erdekeben-77380/?orde...
– Pro Cultura Hungarica díjjal tüntették ki Randolph Braham holokausztkutatót. (Randolph L. Braham a holokauszt megítéléséről a mai Magyarországon.)
In: Magyar Hírlap, 2003. január 2. = http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=60889&archiv=1&next=0
– Sok tanár nem ismeri a soát.
In: Magyar Hírlap, 2004. március 12. = http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=80356&archiv=1&next=0

Ünnepi kötet Randolph L. Braham 80. születésnapja alkalmával

– Küzdelem az igazságért. Tanulmányok Randolph L. Braham 80. születésnapjára. (Szerkesztette: Karsai László, Molnár Judit.) Budapest: MAZSIHISZ. 2002.

Randolph L. Braham a WJLF-en szervezett 2011-es konferencián

– 'Újra és újra meg kell követnünk zsidó testvéreinket'.
In: NOL, 2011. október 12. = http://nol.hu/belfold/ujra_es_ujra_meg_kell_kovetnunk_zsido_testvereinket_
– Előadás: Reflections on the Holocaust. = http://korosmezokam.atw.hu/files/Braham_Reflections_on_the_Holocaust.pdf