Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

"Pegazus" projekt Támop-4.1.1 -8/2KMR-2009-0011 pályázat eredményei

Az általunk létrehozott „párbeszéd-modell” arról szól, miként lehet azt a szándékot, hogy a felsőoktatásban megszerzett tudások a munkaerő-piacon jobban hasznosulhassanak, minden érintett részvételével, a kompetenciák nyelvére lefordítva értelmezni és tudatosítani, arról párbeszédet folytatni úgy, hogy a résztvevők ne beszéljenek el egymás mellett. Hiszen ez „egyszerű”, a tudás legyen „mély”, „alapos”, „használható”, „korszerű” és „konvertálható”, és még száz más jelzőt és határozószót is tehetnénk hozzá anélkül, hogy közelebb lennénk a megoldáshoz. Milyen elvárások mentén működik a felsőoktatásunk, ezen belül is a Wesley János Lelkészképző Főiskola, melyek a „jó képzés” kritériumai, hogyan vélekednek erről a „felhasználók”, a munkaadók vagy épp maguk az érintettek?