Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj Pályázati kiírás 2018/19. tanév

 A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény államilag támogatott (állami ösztöndíjas, részösztöndíjas), valamint költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek.
A pályázatokat a Főiskola rektorához kell eljuttatni a Rektori titkárságon leadva. Az intézmény megkerülésével beküldött egyéni pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
Beadási határidő: 2018. július 21.
A pályázathoz mellékelni kell:
• A kitöltött űrlapot (a titkárságon kérhető, illetve a Főiskola honlapjáról letölthető);
• Szakmai jellegű önéletrajzot;
• A leckekönyv hiteles másolatát;
• A szakmai munka dokumentálását (OTDK- és TDK-oklevelek, nyelvvizsga-bizonyítványok másolata, publikációk, szakmai rendezvények, tanulmányi versenyeken való részvétel, közéleti, sport- és egyéb tevékenység igazolása stb.

Felhívom a pályázók figyelmét, hogy csak a kiírás minden feltételének megfelelő, hiánytalan, határidőig beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra!

Barna István
főtitkár