Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

Közlemény a nyelvvizsgáról

A felsőoktatási törvény rendelkezése, hogy az oklevél kiadásának feltétele az adott szak képzési és kimeneti (képesítési) követelményeiben előírt nyelvvizsga-követelmény teljesítése.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) bekezdése felhatalmazása alapján mentesülnek a képzési és kimeneti követelményekben előírt nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól azok a hallgatók, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot, és az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése helyett a felsőoktatási intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgát tesznek, amennyiben a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata így rendelkezik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/2013. tanévben tesznek záróvizsgát.

A Wesley János Lelkészképző Főiskola Szervezeti és működési szabályzata rendelkezik, hogy az adott szak képzési és kimeneti követelményeiben előírt nyelvvizsga-követelmény helyett bármely nyelvi képzést folytató felsőoktatási intézmény lektorátusi nyelvvizsgája, vagy akkreditált nyelvvizsga központ B1 szintű általános, vagy B2 szintű általános „A”, vagy „B”, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga igazolása fogadható el.

Fentiek alapján ebben az évben a 2010-ben és korábban záróvizsgázott, volt hallgatóink jogosultak a kedvezményre.

A Wesley János Lelkészképző Főiskola a dologi és tárgyi feltételek hiányában nem kíván nyelvtanfolyamot, illetve nyelvvizsgát szervezni, de készséggel biztosít helyet a hallgatók által szervezett nyelvet tanuló csoportoknak.

Vizsgára társintézményeinket a Kodolányi János Főiskolát és a Zsigmond Király Főiskolát ajánljuk, melyek honlapján a nyelvi vizsga részletei megtalálhatók.

Budapest, 2012. szeptember 18.