Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

Kedvezmény a felvételizőknek (50-90%)

 Tisztelt Felvételizők!
A Wesley János Lelkészképző Főiskola a rászoruló és hátrányos helyzetű emberek érdekében vállalt küldetését továbbra is fontosnak tartja. Vállaljuk, hogy alapképzéseinken az állami ösztöndíjas helyeken kívül meghirdetett önköltséges képzési formában résztvevők számára ez évben is kedvezményes oktatási lehetőségeket biztosítunk azoknak a hátrányos helyzetű továbbtanulni szándékozóknak, akiknek az anyagi helyzete és az előnytelen kormányzati intézkedések miatt ellehetetlenülni látszik felsőoktatási tanulmányainak megkezdése:

  • azon halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak, aki fogyatékossággal él vagy egészségi állapota miatt rászorult; vagy halmozottan hátrányos anyagi helyzetű; vagy családfenntartó; vagy nagycsaládos; vagy árva, a felvételi tájékoztatóban meghirdetett képzési önköltségéből 90%-os kedvezményt adunk;
  • azon hátrányos helyzetű hallgatónak, aki hátrányos anyagi helyzetű; vagy gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg; vagy félárva, a felvételi tájékoztatóban meghirdetett képzési önköltségből 50%-os kedvezményt adunk.

A képzési kedvezményeken túl a Főiskola kedvezményes kollégiumi elhelyezést és étkeztetést tud biztosítani.