Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

Felvételi Hittanár-Nevelőtanár ls Teológia szakokra

A FELVÉTELI KÖVETKEZŐ IDŐPONTJA:
2018. június 30. (szombat)
Kezdés: de. 10.00
Helyszín: Kline terem (fsz.)

A Hittanár – Nevelőtanár Szak
- 5 féléves, felsőfokú végzettségre épülő és a
- 10 féléves, osztatlan
MA-képzésre a
theol@wjlf.hu(link sends e-mail)
és a
wjlf1703@gmail.com(link sends e-mail)
drótpostacímeken tudjuk fogadni a felvételizni szándékozók jelentkezését. (Biztonsági szempontokra tekintettel azt javasoljuk, hogy a jelentkezési szándékot mindkét címre küldjék meg.)
A jelentkezésben az alábbi adatok közlését várjuk:
Név.
Születési adatok.
Értesítési, kapcsolattartási cím(ek).
Benyújtandó mellékletek:
Másolat – postán, illetve szkennert formában elektronikusan megküldve – az alábbi dokumentumokról:
Középiskolai végzettség okmánya;
Hittanár-Nevelőtanár MA Szakra jelentkezés esetén: a megfelelő felsőfokú végzettség okmánya;
Életrajz (max. 3000 karakter)
Motivációs célok vázlata
Erkölcsi bizonyítvány
A felvételi eljárás két részből áll:
A) Írásbeli.
Részei:
1) Esszéírás.
Általában több esszé-címet adunk meg, amelyek közül a Jelentkező 1-2 oldal terjedelemben az egyikről kifejti az álláspontját. A dolgozatok témája rendszerint egy-egy theológiai, egyházi, egyházi szolgálattal kapcsolatos aktuális probléma, napi vallás-, szociál- és közéletetikai kérdés. Az elbírálásnál tartalmi, stilisztikai és helyesírási-nyelvhelyességi szempontokat veszünk figyelembe.
2) Bibliaismereti teszt.
3) Közműveltségi teszt.
4) Ortográfiai teszt.
B) Szóbeli elbeszélgetés. Tartalma: a felvételi vizsgairodalom ismerete; motiváció és alkalmasság kérdései.
Gyakori kérdések:
– "Hitbeli teszt, vagy külön ilyen irányú vizsga része-e a felvételinek?"
Válasz: nem.
– "Kell-e csatolni a jelentkezéshez keresztlevelet, lelkészi ajánlást?"
Válasz: nem.
– "Hol kaphatok bővebb felvilágosítást a felvételi vizsgairodalmáról?"
Válasz: a megadott tanszéki postacímekre elküldött levél útján.
– "Hol szerezhetem be a vizsgairodalmat?"
Válasz: Többek között a főiskolai könyvtárban.

További elérhetőségek:
(1) 210-54-00/137
(1) 210-54-00/224
(1) 210-54-00/108
(1) 577-05-09
biblioteka@wjlf.hu