Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

Emeltszintű érettségire vagy felvételire felkészítő tanfolyam

Tisztelt Felvételiző! Tisztelt Továbbtanuló!
Mint ismeretes 2013-tól valamennyi bölcsészettudományi és társadalomtudományi felsőoktatási szak felvételi eljárásban legalább egy tantárgyból tett emeltszintű érettségi vizsga szükséges. Ettől az évtől az emeltszintű érettségi vizsga helyett azok, akik a kétszintű érettségi bevezetése előtt végeztek (2005), vagy külföldön szereztek érettségi bizonyítványt, a felsőoktatási intézmény által szervezett felvételi eljárásban vehetnek részt. A 2017. május-júniusi érettségi vizsgák jelentkezési határideje 2017. február 15. A jelentkezést abba az intézménybe kell benyújtani, amelyik az adott tárgyból vizsgát szervezés vizsgabizottságot működtet. Ezekről az intézményekről az Oktatási Hivatal (http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi ) tud tájékoztatást nyújtani.
A Wesley János Lelkészképző Főiskola segítséget nyújt mindazoknak, akiknek a felsőoktatási jelentkezéshez emelt szintű érettségi letétele szükséges, illetve javítani szeretnének korábbi érettségi eredményükön, és kellő számú jelentkező esetén felkészítő tanfolyamot indít  történelem és társadalomismeret érettségi tantárgyból.
A nyolcvanórás tanfolyamok 2017. február 11. és április 29. között minden szombaton 9.00 és 16.45 óra között kerülnek megrendezésre.
A részvételi díj 40.000 Ft.
Azoknak a jelentkezőknek, akik családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj kétszeresét - 57.000 Ft – nem haladja meg a részvételi díj 20 000 Ft.
Azoknak a jelentkezőknek, akik családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjat – 28.500 Ft – nem haladja meg a részvételi díj ingyenes.
Továbbá azok számára is ingyenen, akik jelentkezéskor Főiskolánkat első helyen jelölik meg.
Túljelentkezés esetén előnyt élveznek azok, akik Főiskolánkra adják be felvételi jelentkezésüket.
Jelentkezni lehet postán (Barna István főtitkár, Wesley János Lelkészképző Főiskola 1086 Budapest, Dankó u. 11.), illetve e-mailben lehet a fotitkar@wjlf.hu címen. A jelentkezéskor kérjük megjelölni a jelentkező nevén kívül

  • elérhetőségeit,
  • érettségi vizsgája tényszerű vagy tervezett évét,
  • részvételi díjkedvezményezési igényét, és a jogosultság igazolását, valamint azt, mely
  • tantárgy felkészítő tanfolyamán szeretne részt venni.

A jelentkezési határidő: 2017. február 5.