Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

A "Bursa Hungarica" Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről

Célja: az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.
A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.
 

A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat létrehozásának célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. A települési önkormányzat által megállapított ösztöndíjrész összege minimum 1.000 Ft/fő/hó.

A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:

A megyei önkormányzat kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. A megyei önkormányzat által megállapított kiegészítő ösztöndíjrész összege minimum 1.000 Ft/fő/hó
((1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész)

Intézményi támogatás:

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (továbbiakban: minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – az Oktatási Közlönyben közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2011. évbenis 5.000 Ft/fő/hó volt a támogatás mértéke.

 

További információ:
www.wekerle.gov.hu