Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

"Áldozat" szümposzion

Képzés: 
Dátum: 
2015. május 1. 10:00 - 2015. május 3. 18:00

A Wesley János Lelkészképző Főiskola

Vallástudományi Intézete

tudományos szümposziont szervez az alábbi címmel:

 

ÁLDOZAT

 

A szümposzion időpontja 2015 május 1-2-3 (péntek-szombat-vasárnap), helye a Főiskola székháza, 1086 Budapest, Dankó u. 11.

 

A szümposzion a vallások egyik központi témáját szeretné körüljárni. Áldozat minden vallásban van, de ezek nagyon különbözőek. Ám nemcsak a vallások, hanem a haza, a honvédség, a gazdaság szintén áldozatot vár el a polgároktól. A rendőrség egy bűncselekmény elszenvedőjét áldozatnak nevezi, de a természeti katasztrófák, vagy sorscsapások által sújtottakat is áldozatoknak tekintjük. Egy televiziós sorozat nyomán a zsidóság kiirtására tett kisérletet holokausztnak, egészen elégő áldozatnak nevezik. Jan Palach a buddhista szerzetesekhez hasonlóan elégette magát a szabadságért – ezt önfeláldozó tettnek tekintik, ám holokausztnak senki nem mondaná. Van, aki áldozatot hoz a szerelemben, van aki áldozatot hoz a családjáért. Vajon a lemondás az áldozat? Vagy az ajándékozás az áldozat? Kinek joga és kitől várjuk el, hogy áldozatot mutasson be? Mi ennek a feltétele? Az áldozat tényleg cserekereskedelem Istennel / az istenekkel? Követelhet-e egy istenség, követelhet-e a társadalom valakitől áldozatot? Feláldozhatom-e a másét? Hozzanak áldozatot a gazdagok, s mondjanak le vagyonukról a szegények javára! Mit gondolunk Ábrahámról, aki fiát akarta feláldozni? És mit gondoljunk arról az apáról, aki felesége műtétjéért feláldozza gyereke tanulmányait? Áldozat és morál ütközhetnek-e, vagy az áldozat meghatározza a morált is, avagy a morál az áldozatot? Szabad-e elfogadni embertelen áldozatot? Évezredek óta megfigyelhető az áldozat spirituálissá válása. De miért nem él tovább a zsidóságban és a kereszténységben az ősi társadalmakra jellemző állatáldozat? Vannak, akik az eucharisztiában szimbolikus aktust látnak, mások az Ostya színe alatt a reálisan jelenlevő Krisztus áldozatát vallják. A kereszténység tengelyében Jézus Krisztus keresztáldozata áll. Ki áldozza, kinek? Hogy viszonyul egymáshoz az áldozat értéke és annak hatékonysága? Lehet-e érvénytelen az áldozat? Kell-e hinni az áldozatban, annak hatékonyságában, vagy az mindenképpen hatékony lesz? Igaz-e, hogy az áldozat nemesíti a lelket? Az áldozat alapvetően egy totem kultuszához kapcsolódó szertartás, vagy inkább mágiának tekintendő? Az áldozat az etika csúcsa, vagy teljesen amorális?

 

E témákról évszázadok óta gondolkoznak theológusok, és persze jogászok, pszichológusok, társadalomtudósok, vallástörténészek, anthropológusok, filozófusok, moralisták, írók és más művészek – többé-kevésbé mindenki, aki gondolkozik.

 

A szümposzionon érdeklődőket szívesen látunk, részvételi díjat nem kérünk.

 

 

Hubai Péter

tszv. egyetemi tanár

Vallástudományi Intézet, WJLF


 

Az „Áldozat” szümposzion előadásainak rendje

 

Péntek, május 1.

 9.00-9.15


Iványi Gábor: megnyitó


9.15-9.35


Gedő Éva: Az áldozat fogalmának kétértelműségei


9.35-9.55


Bertalan Péter: Áldozat és megmaradás. A pálos rend tragédiája 1945 után


9.55-10.15


Gausz András: Áldozat és önfeláldozás. Gondolatok az öngyilkosságról


10.15-10.4510.15-10.45


vita, megbeszélés


10.45-11.0010.45-11.00


szünet


11.00-11.2011.00-11.20


Bíró Tamás: Az áldozat fogalma kognitív vallástudományi megközelítésben


11.20-11.4011.20-11.40


Földvári Sándor: Az Istenanya könnyei, mint áldozatok. A Theotokos politikai teológiája Bizáncban és a középkori Ruszban


11.40-12.0011.40-12.00


Iványi Gábor jun.: Isten világa és a történelmi áldozatok. Az áldozat (szenvedése), mint „elsődleges teológiai probléma” Johann Baptist Metznél


12.00-12.3012.00-12.30


vita, megbeszélés


12.30-13.4512.30-13.45


ebéd


13,45-14.05


Óbis Hajnalka: A vallomás mint áldozat


14.05-14.2514.05-14.25


Boros István: Állatáldozatok vallatása. Avagy a démonok adhatnak igaz jeleket?


14.25-14.4514.25-14.45


Voigt Vilmos: A magyar „áldozat” szó és rokonai – vallástudományi szempontból


14.45-15.1514.45-15.15


vita, megbeszélés


15.15-15-30


szünet


15.30-15.5015.30-15.50


Románné Bolba Márta: Lukács özvegy figurái


15.50-16.1015.50-16.10


Horváth Júlia Borbála: A bibliai nőkép egzegézise


16.10-1630


Pólya Katalin: A feminista teológia áldozat fogalma és annak bibliai értékelése


16.30-16.5016.30-16.50


B. Gáspár Judit: „Rettenetes kísértés a jóra”


16.50-17.3016.50-17.30


vita, megbeszélés

 

Szombat, május 2.

 9.00-9.20


Marjovszky Tibor: Az Akédá (1Móz 22) - hármas tükörben


9.20-9.40


Jenei Péter: Mennyei lények megvendégelése a földön


9.40-10.00


Fabiny Tibor: Áldozat volt-e Jézus halála? – Markus Barth válasza


10.00-10.3010.00-10.30


vita, megbeszélés


10.30-10.4510.30-10.45


szünet


10.45-11.0510.45-11.05


Hadházy Antal: A 450 éves Heidelbergi Káté metakommunikációs üzenetei az áldozatról


11.05-11.2511.05-11.25


Nagy Péter Tibor: "A fasizmus áldozata lett"


11.25-11.4511.25-11.45


Gombocz Eszter: A hatalom csalétke: Az áldozat bűnrészessé tétele


11.45-12.1511.45-12.15


vita, megbeszélés


12.15-13.3012.15-13.30


ebéd


13.30-13.5013.30-13.50


Göncz Zoltán: Bach: Musikalisches Opfer – Mégis, kinek az áldozata?


13.50-14.1013.50-14.10


Hubai Péter: Amikor Jézus oltárt állíttatott (Áldozat gnosztikus kontextusban)


14.10-14.3014.10-14.30


Vértesalji Péter: Libáció Mezopotámiában


14.30-15


vita, megbeszélés


15.00-15.1515.00-15.15


szünet


15.15-15.3515.15-15.35


Kozák Péter: Krisztus keresztáldozata mint a keresztyén szabadság forrása Luthernél


15.35-15.5515.35-15.55


Péter Csaba: Cor meum velut mactatum Domino in sacrificium offero”


15.55-16.1515.55-16.15


Forczek Ákos: Etika és antropológia - a morális cselekvés struktúrája Kantnál


16.15-16.4516.15-16.45


vita, megbeszélés


16.45-17.0016.45-17.00


szünet


17.00-17.2017.00-17.20


Négyesi Zsolt: Az „áldozat” jelentősége az életvégi kérdések keresztény etikai értékelésében


17.20-17.4017.20-17.40


Bukovics István – Fáy Gyula – Kun István, Az áldozat, mint emberi alkat


17.40-18.0017.40-18.00


vita, megbeszélés

 

 

Vasárnap, május 3.

 9.00-9.20


Szécsi József: Az eukhárisztiá fogalmáról az antikvitásban, az ókori zsidó irodalomban


9.20-9.40


Horváth Orsolya: Szó utáni sóvárgás, avagy a kiszolgáltatottság hermeneutikája. (Jézus és a kánaáni asszony 2.)


9.40-10.00


Vajda Károly: Áldás és áldozat. Teologémák Celan lírájában


10.00-10.3010.00-10.30


vita, megbeszélés


10.30-10.4510.30-10.45


szünet


10.45-11.0510.45-11.05


Hrotkó Larissza: A zsidó nő, mint áldozat és a társadalom átalakítója

(Társadalmi szerepváltozás a zsidó feminista kutatásban)


11.05-11.2511.05-11.25


Bognárné Horgosi Anikó:  „Most ugyanúgy élek, mint egy fehér ember” - a kultúra feláldozása


11.25-11.4511.25-11.45


Cserháti Sándor ifj.: Ok nélkül gyűlölnek engem Jn 15, 25  Az áldozat szerepe René Girard mimetikus elméletében


11.45-12.1511.45-12.15


vita, megbeszélés


12.15-13.3012.15-13.30


ebéd


13.30-13.5013.30-13.50


Szabó Ildikó: Áldozat – önegységesítés– identitás


13.50-14.1013.50-14.10


Kis Médea: Szolgálat vagy áldozat a lelkészi pálya? a lelkipásztori hivatásértelmezés bizonyos dilemmái


14.10-14.3014.10-14.30


Kovács Attila: Mártíromság és önfeláldozás a palesztin iszlamista mozgalmak képi reprezentációjában


14.30-15


vita, megbeszélés


15.00-15.1515.00-15.15


szünet


15.15-15.3515.15-15.35


Vankó Zsuzsanna: Az „engesztelés” fogalmának antropomorf és biblikus értelmezése


15.35-15.5515.35-15.55


Kustár György: „Ágyban, párnák közt?” A tercier karizmatikusok Jézus-követésének néhány problémája, avagy a theisseni kettős morál


15.55-16.1515.55-16.15


Katona Csilla: Áldozat a büntető eljárásban


16.15-16.3516.15-16.35


Szűcs Kinga: Az áldozat kultúrája – a kultúra áldozatai. Az állatok szerepe táplálkozásunkban


16.35-16.5516.35-16.55


vita,megbeszélés, a szümposzion bezárása


16.55-17.0516.55-17.05


Majsai Tamás: A szümposzion bezárása