Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

Áldozat címmel tudományos szümposziont tart a Vallástudományi Intézet

Dátum: 
2015. május 1. 10:00 - 2015. május 3. 18:00

A Wesley János Lelkészképző Főiskola

Vallástudományi Intézete

tudományos szümposziont szervez az alábbi címmel:

 

ÁLDOZAT

 

A szümposzion időpontja 2015 május 1-2-3 (péntek-szombat-vasárnap), helye a Főiskola székháza, 1086 Budapest, Dankó u. 11.

A szümposzion a vallások egyik központi témáját szeretné körüljárni. Áldozat minden vallásban van, de ezek nagyon különbözőek. Ám nemcsak a vallások, hanem a haza, a honvédség, a gazdaság szintén áldozatot vár el a polgároktól. A rendőrség egy bűncselekmény elszenvedőjét áldozatnak nevezi, de a természeti katasztrófák, vagy sorscsapások által sújtottakat is áldozatoknak tekintjük. Egy televiziós sorozat nyomán a zsidóság kiirtására tett kisérletet holokausztnak, egészen elégő áldozatnak nevezik. Jan Palach a buddhista szerzetesekhez hasonlóan elégette magát a szabadságért – ezt önfeláldozó tettnek tekintik, ám holokausztnak senki nem mondaná. Van, aki áldozatot hoz a szerelemben, van aki áldozatot hoz a családjáért. Vajon a lemondás az áldozat? Vagy az ajándékozás az áldozat? Kinek joga és kitől várjuk el, hogy áldozatot mutasson be? Mi ennek a feltétele? Az áldozat tényleg cserekereskedelem Istennel / az istenekkel? Követelhet-e egy istenség, követelhet-e a társadalom valakitől áldozatot? Feláldozhatom-e a másét? Hozzanak áldozatot a gazdagok, s mondjanak le vagyonukról a szegények javára! Mit gondolunk Ábrahámról, aki fiát akarta feláldozni? És mit gondoljunk arról az apáról, aki felesége műtétjéért feláldozza gyereke tanulmányait? Áldozat és morál ütközhetnek-e, vagy az áldozat meghatározza a morált is, avagy a morál az áldozatot? Szabad-e elfogadni embertelen áldozatot? Évezredek óta megfigyelhető az áldozat spirituálissá válása. De miért nem él tovább a zsidóságban és a kereszténységben az ősi társadalmakra jellemző állatáldozat? Vannak, akik az eucharisztiában szimbolikus aktust látnak, mások az Ostya színe alatt a reálisan jelenlevő Krisztus áldozatát vallják. A kereszténység tengelyében Jézus Krisztus keresztáldozata áll. Ki áldozza, kinek? Hogy viszonyul egymáshoz az áldozat értéke és annak hatékonysága? Lehet-e érvénytelen az áldozat? Kell-e hinni az áldozatban, annak hatékonyságában, vagy az mindenképpen hatékony lesz? Igaz-e, hogy az áldozat nemesíti a lelket? Az áldozat alapvetően egy totem kultuszához kapcsolódó szertartás, vagy inkább mágiának tekintendő? Az áldozat az etika csúcsa, vagy teljesen amorális?

E témákról évszázadok óta gondolkoznak theológusok, és persze jogászok, pszichológusok, társadalomtudósok, vallástörténészek, anthropológusok, filozófusok, moralisták, írók és más művészek – többé-kevésbé mindenki, aki gondolkozik.

A szümposzionra vallási/felekezeti hovatartozástól függetlenül tisztelettel meghívjuk és előadásra felkérjük mindazokat, akiknek e témában mondanivalójuk van. Kérjük, barátait, kollegáit is értesítse a szümposzionról, egyházában, munkahelyén, diákjai között is említse meg. – A szümposzionon részvételi díjat nem kérünk.

A jelentkezéseket kérjük mielőbb, az 1000-1500 karakteres absztraktot pedig 2014. november 30-ig a wesley.konferencia@gmail.com drótposta címre elküldeni.

Hubai Péter

tszv. egyetemi tanár
Vallástudományi Intézet, WJLF