Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

A 2017/18. tanévi Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati kiírása

Szervezet: 

 PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
a 2017/2018. tanévi Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot írt ki a 2017/2018. tanévre szóló nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra. Az ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott, illetve költségtérítéses, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.
Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege a 2017. szeptember–december közötti időszakra (négy hónapra) az Nftv.
114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft havonta.
A pályázatokat a Főiskola rektorához kell eljuttatni, a Rektori Titkárságon leadva. Az intézmény megkerülésével beküldött egyéni pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
Beadási határidő: 2017. július 14.

A pályázathoz mellékelni kell:

  • A kitöltött űrlapot (Titkárságon kérhető, ill. a Főiskola honlapjáról letölthető)
  • Szakmai jellegű önéletrajzot
  • Leckekönyv hiteles másolatát
  • Szakmai munka dokumentálását (OTDK és TDK oklevelek, nyelvvizsga bizonyítványok másolata, publikációk, szakmai rendezvények, tanulmányi versenyeken való részvétel, közéleti, sportés egyéb tevékenység igazolása stb.)
  • Felhívom a pályázók figyelmét, hogy csak a kiírás minden feltételének megfelelő, hiánytalan, határidőig beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra!