2009/2010-es tanév

Szervezet: 

A Wesley János Lelkészképző Főiskola Intézményi Tudományos Diákköri Tanácsa (ITDT) pályázatot ír ki az intézményi Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre.

A konferenciára (a tartalomjegyzék, az irodalomjegyzék és a függelék kivételével) olyan 30-40 oldalas (maximum 100 000 n) magyar nyelvű dolgozattal lehet jelentkezni, amely egy-egy szakmai részterületet igényesen dolgoz fel, tudományosan megfelelő szakirodalmi hivatkozásokat és/vagy mérési eredményeket tartalmaz, s a szerző(k) önálló, eredeti munkájának eredményeit tükrözi. A pályázaton a főiskola bármely szakos, illetve tagozatos hallgatója részt vehet.

A dolgozatokat az ITDT által felkért zsűri a 2009-ben megrendezett XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia követelményei alapján minősíti. Az intézményi házi versenyen a szerzők 15 perces előadást tartanak, melyet 10 perces szakmai vita követhet. A zsűri a dolgozatra és az előadásra adott pontok alapján állapítja meg a sorrendet, javaslatot tesz a kiadandó díjakra, és eldönti, hogy kik vehetnek részt az országos konferencián.

A pályamunkák beadási határideje: 2010. április 9.

A dolgozatokat két nyomtatott (fűzött) és egy elektronikus (MS Word formátumú) példányban a szaki koordinátoroknak kérjük átadni, vagy az ő nevükre eljuttatni a WJLF, 1086 Budapest, Dankó u. 9–11. címen.

A pályamunkához mellékelni kell egy rezümét (A/4-es formátumban, maximum 2500 n terjedelemben, 1 példányban kinyomtatva a szerző és a témavezető nevének feltüntetésével).

A pályázók figyelmét felhívjuk arra, hogy a tartalmi, formai követelmények és az értékelési szempontok pontos tisztázása céljából legalább két-három héttel a beadási határidő előtt keressék meg a szaki koordinátorokat.

A házi konferencia tervezett ideje: 2010. április 23.

Az ITDT (a szakvezetők véleményét kikérve) a beérkezett dolgozatok száma és témája alapján dönt arról, hogy hány szekcióban rendezi meg az intézményi konferenciát.

A házi verseny díjai (szekciónként):

  • 1. díj: 40 000 Ft
  • 2. díj: 30 000 Ft
  • 3. díj: 20 000 Ft

A zsűri eltérhet a megadott összegektől, összevonhat, illetve megoszthat díjakat.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető: